My workers working silhouette

Tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Rekisterin pitäjä
Rakennuspalvelu Rautavuori Oy

Urheilukentäntie 16, 16500 Herrala

0400 715 780

2. Yhteyshenkilö
Tie­to­suo­jayh­teys­hen­ki­lö
Paula Kaipainen
VS-Yrityspalvelu Oy, Kulmalankuja 12, 16500 Herrala

3. Rekisterin nimi
ASIAKASREKISTERI

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Laskutusta ja toimitukseen liittyvää viestintää varten
Vaatimukset keräämiseen: Kirjanpitolaki

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asianomainen henkilö

7. Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään kirjanpidon osalta 6 vuotta, sopimus säilytetään ikuisesti

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

9. Tietojen suojaus
Lukitussa tilassa salasanalla suojattuna.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä VS-Yrityspalvelu Oy:n numeroon 044 9835 200.

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisteriin talletetut tietonsa korjaamista. Pyyntö tulee tehdä VS-Yrityspalvelu Oy:n numeroon 044 9835 200.

Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta samoin, kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä.

Yh­teys­tie­dot

Rakennuspalvelu Rautavuori Oy


Urheilukentäntie 16

16500 Herrala

0400 715 780

jouni.rautavuori@gmail.com

Luotettava-Kumppani-logo_verkkosivuille-me.jpg

© VS-Yrityspalvelu Oy